Preus i forma de pagament

volver

Preus i forma de pagament

  Dins de Galícia Fora de Galícia
  Tall bàsic Tall complet Tall bàsic Tall complet
Cabrit (sencer) 134,00 € 141,00 € 143,00 € 150,00 €
Xai (sencer) 119,00 € 126,00 € 128,00 € 135,00 €

Si un sencer se't fa molt, demana'ns una meitat!

El preu s’incrementarà en 5,00 € per als que vulguin rebre els menuts (fetge, ronyons i cor).

Els preus inclouen el transport fins a les capitals de província. A la resta de poblacions s’aplicarà un recàrrec de 5,00 €.

El preu de congelació, per a aquelles comandes entregades després del tancament de campanya, és de 0,35 €/kg per mes de conservació.

Tots els preus inclouen el transport gratuït i l'IVA corresponent.

El pagament es podrà realitzar per transferència bancaria.

FEADER 3VASES: WEB, VoIP, DISEO